Nedjelja/Sunday, 05.02.2017
Vrijeme  Uzrast Igralište (playground) kraj
(Time) (Category) A B C End
08:00 U8 Zagreb 1-Stari Grad Vukovi HKMK Bled 2-Mladost 2 Triglav-Mladost 1 08:20
08:20 U8 Partizan-HKMK Bled 1 Triglav-Zagreb 2 HKMK Bled 2-Medveščak 1 08:40
08:40 U8 A1-B3 A2-B1 A3-B2 09:00
09:00   ROLBA - ice resurface 09:20
09:20 U8 A1-B2 A6-B7 B1-A3 09:40
09:40 U8 A4-B5 A7-B6 B3-A2 10:00
10:00 U8 A6-B6 A5-B4 B7-A7 10:20
10:20   ROLBA - ice resurface 10:40
10:40 U8 A4-B4 B5-A5 A3-B3 11:00
11:00 U8 B2-A2  -  A1-B1 11:20
11:20 U10 Triglav-Medveščak 2 Zagreb 1-Partizan Sisak-HDD 11:45
11:45   ROLBA - ice resurface 12:05
12:05 U10 HKMK Bled-Zoldo Alleghe Mladost-UTE Zagreb 2-Siscia 12:30
12:30 U10 A1-B3 A2-B1 A3-B2 12:55
12:55 U10 A1-B2 A6-B7 B1-A3 13:20
13:20   ROLBA - ice resurface 13:40
13:40 U10 A4-B5 A7-B6 B3-A2 14:05
14:05 U10 A6-B6 A5-B4 B7-A7 14:30
14:30 U10 A4-B4 B5-A5 A3-B3 14:55
14:55   ROLBA - ice resurface 15:15
15:15 U10 B2-A2 - A1-B1 15:40
15:40   ZATVARANJE - Closing ceremony 16:00
U8 U10
Grupa A/Group A Grupa A/Group A
Grupa B/Group B Grupa B/Group B
U8 U10
Grupa I/Group I Grupa I/Group I
Grupa II/Group II Grupa II/Group II
Grupa III/Group III Grupa III/Group III
* utakmice U8 igraju se po 18 minuta, utakmice U10 po 20 minuta
*U8 games are played 18 minutes, U10 games are played 20 minutes