05
Aug

Ustroj kluba

. Posted in O klubu

O upravljanju i organizaciji kluba KHL Mladost brinu se 4 (četiri) klupska tijela. To su Skupština kluba, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stegovna komisija. Detaljan uvid u prava i obveze svakog od tijela možete steći čitanjem dokumenta "Statut KHL Mladost - Zagreb".

Skupština kluba je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi, po jedan roditelj svakog maloljetnog člana te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice kluba. Popis članova možete vidjeti u "Registar članova".

Upravni odbor obnaša izvršne funkcije kluba i druge poslove utvrđene dokumentom "Statut KHL Mladost - Zagreb". Članove upravnog odbora čine: Duško Janjatović - predsjednik, Gordan Čeak- dopredsjednik, Igor Meničanin- dopredsjednik, Ilija Petrušić - član, Aleksandar Janjatović - član, Zoran Tomić- član i Mirza Muftić - član.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela kluba utvrđenih dokumentom "Statut KHL Mladost - Zagreb". Članove nadzornog odbora čine: Radovan Trstenjak - predsjednik, Zlatko Krasić - član, Davor Polović-član

Sportski direktor kluba -Miro Smerdelj

Stegovna komisija vodi stegovni postupak nad članovima kluba radi povrede članskih dužnosti utvrđenih dokumentom "Statut KHL Mladost - Zagreb" ili drugim aktima kluba. Članove stegovne komisije čine:

RBA

 

limes plus gray