12
Jul

Raspored treninga od 20.01.2020.-26.01.2020.

. Posted in Raspored treninga

 
Ponedjeljak.
20.01.2020.
Utorak
21.01.2020.
Srijeda
22.01.2020.
Četvrtak
23.01.2020.
Petak
24.01.2020.
Subota
25.01.2020. 
Nedjelja
26.01.2020. 
 Škola klizanja 18,30-19,30 LED
(Š)
17,00-18,00 LED
(DS)
- 16,45-17,45 LED
(Š)
    09,15-10,15 LED
(ZV) 
 Mala škola 18,30-19,30 LED
Sastanak turniri, ZG, Sarajevo
(Š)

17,00-18,00 LED
(DS)

. 16,45-17,45 LED
(Š)
  08,00-09,00 LED
(Š)

09,15-10,15 LED
(ZV)  

Velika škola  18,30-19,30 LED
Sastanak turniri, ZG, Sarajevo
(Š)
17,00-18,00 LED
(DS)

 

15,30-16,30 LED
GOLMANSKI
16,45-17,45 LED

(Š)
19,45-20,45 LED
(Š)
08,00-09,00 LED
(Š)
11,00  Liga VŠ
SC Kuna 
Mlađi kadeti

20,45-21,45 LED
(DS)

19,45 PH MK A
MLA-ZGB
18,30 Sastanak 2008/09 Canada
(Š)

- 15,30-16,30 LED
GOLMANSKI
16,45-17,45 LED

(Š)

19,45-20,45 LED
(Š)

14,00-15,15 LED
(DS)

15,45 PH MK B
MLA 2- MUNJE
(Š)

Kadeti
21,00-22,00 LED
(Š)
16,00-17,00 LED
(Š)
22,00-23,00 LED
(DS)
15,30-16,30 LED
GOLMANSKI
22,15-23,15 LED
(Š)
-

14,00-15,15 LED
(Š)

18,45-19,45 LED
(DS)

Mlađi juniori 21,00-22,00 LED
(Š)

16,00-17,00 LED
(Š)

22,00-23,00 LED
(DS)

22,15-23,15 LED
(Š)
- 14,00-15,15 LED
(Š)
18,45-19,45 LED
(DS)
Juniori

-


19,00-20,00 LED
(ZV)

22,00-23,00 LED
(DS) 

17,45 IHL
MLA-OLI
(ZV)

18,45-19,45 LED
(ZV)

17,30-18,30 LED
(ZV)

14,45-15,45 LED
(ZV)

Seniori
- 19,00-20,00 LED
(ZV)
-   18,45-19,45 LED
(ZV)

17,30-18,30 LED
(ZV)

14,45-15,45 LED
(ZV)

Legenda:   NAPOMENA:                        
                                         
ZV - Zagrebački Velesajam / DS - Dom sportova / Š - Šalata / SV - Svetice

 
Ponedjeljak.
01.2020.
Utorak
01.2020.
Srijeda
01.2020.
Četvrtak
01.2020.
Petak
01.2020.
Subota
01.2020.
Nedjelj
12.01.2020.
Škola klizanja
-
-

-

- - -
Mala škola
 - - -

-

- -
Škola
- -

-

-

- -
Mlađi kadeti
-

-

-

- -
Kadeti
 -  -  - -
Mlađi juniori
 - - -
-
- -
Juniori
 - - -

-

- -
Seniori
-  - - -

-

- -

Legenda:

ZV - Zagrebački Velesajam / DS - Dom sportova / Š - Šalata / SV - Svetice

 

 

RBA

 

limes plus gray