12
Jul

Raspored treninga od 18.11.-24.11.2019.

. Posted in Raspored treninga

 
Ponedjeljak.
18.11.2019.
Utorak
19.11.2019.
Srijeda
20.11.2019.
Četvrtak
21.11.2019.
Petak
22.11.2019.
Subota
23.11.2019. 
Nedjelja
24.11.2019. 
 Škola klizanja 18,30-19,30 LED
(Š)
16,00-17,00 LED
(Š)
18,00-19,00 LED
(DS)
16,45-17,45 LED
(Š)
  -   15,15-16,15 LED
(Š)
 Mala škola 18,30-19,30 LED
(Š)

16,00-17,00 LED
(Š)

18,00-19,00 LED
(DS)
16,45-17,45 LED
(Š)
- -

  15,15-16,15 LED
(Š)

Velika škola  18,30-19,30 LED
(Š)
19,45-20,45 LED
(Š)
Samo igrači 2010. god.
18,00-19,00 LED
(DS)
16,45-17,45 LED
(Š)
19,45-20,45 LED
(Š)
Samo igrači 2010. god.
08,00-09,00 LED
(Š)
 15,15-16,15 LED
(Š)

Mlađi kadeti

 

07,45-08,45 LED
(Š)
19,45-20,45 LED
(Š)

07,45-08,45 LED
(Š) 
07,45-08,45 LED
(Š)
18,45-19,45 LED
(DS)

19,45-20,45 LED
(Š)

-

12,35 MK LIGA
SC KUNA
Kadeti
21,00-22,00 LED
(Š)
07,45-08,45 LED
(Š)
07,45-08,45 LED
(Š) 
07,45-08,45 LED
(Š)
22,15-23,15 LED
(Š)
 

16,30-17,45 LED
(Š)

08,00-09,00 LED
(Š)
Mlađi juniori 21,00-22,00 LED
(Š)

20,30 PH
MLA-MDM
(ZV)

 

22,15-23,15 LED
(Š)
  16,30-17,45 LED
(Š)
08,00-09,00 LED
(Š)
Juniori

-


16,30-17,30 LED
(ZV)

 20,30 PH
MLA-ZGB
(ZV)

 IHL
MAR-MLA
MARIBOR

 

09,00-10,00 LED
(ZV) 

?
JES-MLA

Seniori
20,00 PH
MLA-MUNJE

(ZV)
16,30-17,30 LED
(ZV)
    21,45-22,45 LED
(ZV)

17,15 IHL
MLA-CZ
(ZV) 

 17,15 IHL
MLA-CZ
(ZV) 

Legenda:   NAPOMENA:      Postoji mogućnost izmjene rasporeda ako Šalata počne sa radom 16.11.2019.                          
                                           
ZV - Zagrebački Velesajam / DS - Dom sportova / Š - Šalata / SV - Svetice

 
Ponedjeljak.
.11.2019.
Utorak
11.2019.
Srijeda
11.2019.
Četvrtak
11.2019.
Petak
11.2019.
Subota
11.2019.
Nedjelj
17.11.2019.
Škola klizanja
-
-

-

- - 14,45-15,45 LED
(ZV) 
Mala škola
 - - -

-

- 14,45-15,45 LED
(ZV) 
Škola
- -

-

-

- 11,40 LIGA VŠ
SC KUNA
Mlađi kadeti
-

-

-

- 14,45-15,45 LED
(ZV) 
Kadeti
 -  -  - 16,00-17,00 LED
(ZV) 
Mlađi juniori
 - - -
-
- 16,00-17,00 LED
(ZV) 
Juniori
 - - -

-

- -
Seniori
-  - - -

-

- -

Legenda:

ZV - Zagrebački Velesajam / DS - Dom sportova / Š - Šalata / SV - Svetice

 

 

RBA

 

limes plus gray