30
Aug

Juniori

. Posted in Selekcije

Prema pravilniku Hrvatskog saveza hokeja na ledu, juniore čine igrači koji u početnoj godini sezone navršavaju 19 (devetnaest) godina i mlađi. Za sezonu 2023/24. to su igrači rođeni 2004/2005 /2006 godine.

Prezime i Ime Dan, mjesec
i godina rođenja
Pozicija
Basa, Mihael 10.08.2006.  
Bobinac, Branimir 11.06.2004.  
Čeak, Bruno 05.11.2004.  
Debeljak, Fran 30.11.2006.  
Kireta, Vitar 02.07.2005.  
Looser, Karlo 12.01.2004.  
Meničanin, Dominik 21.06.2005.  
Janjatović-Lončar, Teo 28.05.2004.  
Polović, Janko 29.09.2004.  
Šarčević, Mihael 18.05.2006.  
Šimunković, Martin 10.04.2004.  
Tukulj, Erik 06.07.2006.  
Varga, Nikola 29.03.2006.  

Treneri; Smerdelj Miro, 

RBA

 

limes plus gray