30
Aug

Mlađi juniori

. Posted in Selekcije

Prema pravilniku Hrvatskog saveza hokeja na ledu, mlađe juniore čine igrači koji u početnoj godini sezone navršavaju 16 (šesnaest) godina i mlađi. Za sezonu 2019/20. to su igrači rođeni 2004. i 2005.

Prezime i Ime Dan, mjesec
i godina rođenja
Pozicija
Barna, Patrick 08.10.2004.  
Bobinac, Branimir 11.06.2004.  
Buljeta Lea 31.03.2004.  
Buconjić, Robert 10.02.2004.  
Čeak, Bruno 05.11.2004.  
Janjatović- Lončar, Teo 28.05.2004.  
Kireta, Vitar 02.07.2005.  
Looser Karlo 12.01.2004.  
Meničanin, Dominik 21.06.2005.  
Petan, Josip 15.08.2005.  
Polović, Janko 29.09.2004.  

Trener: Marijo Budja, prof. Duško Janjatović

RBA

 

limes plus gray