07
Aug

Velika škola

. Posted in Selekcije

 

Prema pravilniku Hrvatskog saveza hokeja na ledu, školu hokeja čine igrači koji u početnoj godini sezone navršavaju 9 (devet) godina. Za sezonu 2019/20. to su igrači rođeni 2010. i 2011.

Prezime i Ime Dan, mjesec
i godina rođenja
Pozicija
Barušić Karlo 23.01.2010.  
Beganović, Vid 21.03.2011.   
Berić, Martin 15.11.2010.  
Čeak, Ivan 09.09.2010.  
Duvnjak, Jakov 05.09.2010.  
Hrvoj, Sebastian 01.09.2010.   
Ivaci, Jan 03.09.2010.  
Kajinić, Petar 22.02.2010.  
Klašnja, Vito 30.01.2010.  
Kolar, Edi 31.01.2010.  
Koprivnjak, Lukas 17.01.2010.  
Lojen, Lovro 27.07.2010.  
Mihaljević, David 06.03.2011.  
Pusić, Tin 25.03.2010.  
Resnik, Pavle 28.01.2011.   
Šamarinec, Mihael 06.07.2010.  
Šuler, Juraj 10.02.2010.  
Tironi, Teo 21.01.2011.  
     
     

Treneri: Duško Janjatović, 

RBA

 

limes plus gray