30
Aug

Juniori

. Posted in Selekcije

Prema pravilniku Hrvatskog saveza hokeja na ledu, juniore čine igrači koji u početnoj godini sezone navršavaju 19 (devetnaest) godina i mlađi. Za sezonu 2020/21. to su igrači rođeni 2002/2003 /2004 godine.

Prezime i Ime Dan, mjesec
i godina rođenja
Pozicija
Brukec, Janko 04.07.2002.  
Čeak, Bruno 05.11.2004.  
Čićek Luka 15.03.2002.  
Dabac Divić, Matija 19.05.2002.  
Đerek Luka 16.02.2002.  
Ferenčak, Petar 12.12.2003.  
Grgurić, Luka 07.03.2003.  
Hanžek, Lovro 29.06.2002.  
Ikanović Šilhman, Jan 27.03.2002.  
Janjatović, Jan 19.01.2002.  
Janjatović-Lončar, Teo 28.05.2004.  
Kramarić, Nikola 15.01.2002.  
Krasić, Jurica 04.03.2002.  
Polović, Janko 29.09.2004.  
Rimaj, Rene 06.07.2003.  
Ruklić, Robin Lenard 24.04,2002.  
Šimunković, Martin 10.04.2004.  
Varga, Andrej 25.04.2002.  

Treneri; Šakić Marko

RBA

 

limes plus gray